Få rapporten om det ekonomiska värdet som SES skapar för det offentliga, verksamheter och de frånskilda själva.